Captain America mở ví mình ra thấy không có gì rồi khóc

Captain America mở ví mình ra thấy không có gì rồi khóc

Captain America mở ví mình ra thấy không có gì rồi khóc

Nỗi đau được tô điểm đậm hơn vào mỗi cuối tháng.

Xem thêm: