Cậu bé nằm khóc nước mũi đầm đìa thành bong bóng

Cậu bé nằm khóc nước mũi đầm đìa thành bong bóng

Cậu bé nằm khóc nước mũi đầm đìa thành bong bóng

Có lẽ nỗi đau trong cậu bé là vô hạn đến nỗi nước mắt còn không có.