Cậu bé ngầu lòi được đám bạn ồ lên ngạc nhiên và thán phục

Cậu bé ngầu lòi được đám bạn ồ lên ngạc nhiên và thán phục

Cậu bé ngầu lòi được đám bạn ồ lên ngạc nhiên và thán phục

Cảm giác như mình đang là nhân tài giữa vương quốc những thằng ngu.