Cậu bé ở quán net khóc nước mắt đầm đìa

Cậu bé ở quán net khóc nước mắt đầm đìa

Cậu bé ở quán net khóc nước mắt đầm đìa

Khi đang đi net mà nghe tin crush công khai người yêu mới.