Cậu bé uống nước mắm Nam Ngư

Cậu bé uống nước mắm Nam Ngư

Cậu bé uống nước mắm Nam Ngư

Dùng meme này khi bạn muốn tăng độ mặn của ai đó.