Cầu chúc cho ai thấy được ảnh này tâm tư nhẹ nhõm, mọi lo âu đều tan biến

Cầu chúc cho ai thấy được ảnh này tâm tư nhẹ nhõm, mọi lo âu đều tan biến

Hình ảnh Phật cầu chúc may mắn, tâm tư nhẹ nhõm, lo âu phiền muồn đều tan biến.