Cậu có người yêu chưa? Bố Nobita hỏi

Cậu có người yêu chưa? Bố Nobita hỏi

Cậu có người yêu chưa? Bố Nobita hỏi

Câu hỏi đầy hàm ý, bạn biết chuyện gì xảy ra tiếp theo rồi đó.