Câu đùa này hài thật sự, mặc dù tôi đã không cười

Câu đùa này hài thật sự, mặc dù tôi đã không cười

Bạn có thể thêm một chút muối không?

Xem thêm: