Cầu thủ Lingard của MU cầm quả bóng nhựa vàng

Cầu thủ Lingard của MU cầm quả bóng nhựa vàng

Cầu thủ Lingard của MU cầm quả bóng nhựa vàng

Thay vì nhận quả bóng vàng, nay anh nhận được quả bóng nhựa.

Meme liên quan: