Cay và đắng - Mướp đắng (khổ qua) nhồi ớt.

Cay và đắng - Mướp đắng (khổ qua) nhồi ớt.