Cha đi làm kiếm từng chút bạc lẻ. Con ở nhà quên bấm nút nồi cơm

Cha đi làm kiếm từng chút bạc lẻ. Con ở nhà quên bấm nút nồi cơm

Đến bữa ăn mở nắp nồi cơm mới phát hiện còn nguyên nước và gạo. Cảm giác đó ai cũng đã từng?

Xem thêm: