Chắc có âm mưu sâu xa gì chứ làm gì có ai ngu như này

Chắc có âm mưu sâu xa gì chứ làm gì có ai ngu như này

Công nhận, ngu quá người ta cũng sẽ phải nghi ngờ mà thôi.

Xem thêm: