Chán chả muốn nói - người đàn ông đầu trọc ở sân vận động

Chán chả muốn nói - người đàn ông đầu trọc ở sân vận động

Được dùng khi gặp hình ảnh hoặc nội dung gì đó làm bạn thất vọng.