Chàng trai cầu hôn người yêu bằng hoa viếng đám ma

Chàng trai cầu hôn người yêu bằng hoa viếng đám ma

Chàng trai cầu hôn người yêu bằng hoa viếng đám ma

Xin em hãy nhận tấm lòng của anh. Anh sẽ bên em đến khi 2 ta xuống mồ.