Chàng trai chắp tay: huynh đệ cứ chạy đi, đừng lo cho ta

Chàng trai chắp tay: huynh đệ cứ chạy đi, đừng lo cho ta

Cứ để ta cầm chân quân thù cho.