Chàng trai đeo kính phản biện cực gắt trên vtv7

Chàng trai đeo kính phản biện cực gắt trên vtv7

Chàng trai đeo kính phản biện cực gắt trên vtv7

Có một sự thật rằng, tôi mặc dù là một người cận 5 độ thì kể cả khi tôi bỏ cặp kính này ra, tôi vẫn có thể nhìn thấy rất rõ những lỗ hổng trong lập luận của bạn