Chàng trai đưa điếu thuốc xuyên qua màn hình

Chàng trai đưa điếu thuốc xuyên qua màn hình

Làm một hơi sẽ quên hết sự đời này bạn ơi.