Chàng trai khóc dưới mưa nói ý trời

Chàng trai khóc dưới mưa nói ý trời

Chàng trai khóc dưới mưa nói ý trời

Có những chuyện xảy ra ngằm hoàn toàn ngoài ý muốn của mình thì người ta gọi đó là ý trời.

Meme liên quan: