Chàng trai mắt đờ đẫn đưa bàn tay thả tim

Chàng trai mắt đờ đẫn đưa bàn tay thả tim

Chàng trai mắt đờ đẫn đưa bàn tay thả tim

Nhẹ nhàng thả tim giống như đang say đối phương vậy.