Chàng trai nằm trên giường vừa xem điện thoại vừa khóc

Chàng trai nằm trên giường vừa xem điện thoại vừa khóc

Chàng trai nằm trên giường vừa xem điện thoại vừa khóc

Khi xem facebook và biết tin crush đã có người yêu...