"Lắm lời quá dit ko?" - Tán gái dài dòng hoa mỹ nhưng vẫn "Có"

"Lắm lời quá dit ko?" - Tán gái dài dòng hoa mỹ nhưng vẫn "Có"

"Lắm lời quá dit ko?" - Tán gái dài dòng hoa mỹ nhưng vẫn "Có"

- Anh chỉ sợ anh dùng từng ấy thời gian để chứng tỏ anh thích em nhiều thế nào, em lại dùng từng ấy thời gian để chứng tỏ anh ngu ngốc bao nhiêu. - Lắm lời quá đit không? - Có.

Xem thêm: