Chàng trai nói xin phép được cười nửa miệng

Chàng trai nói xin phép được cười nửa miệng