Chàng trai ôm trán xỉu dọc

Chàng trai ôm trán xỉu dọc

Chán chẳng buồn nói, chỉ buồn xỉu.

Xem thêm: