Chàng trai tóc vàng tức gân nổi đầy trán

Chàng trai tóc vàng tức gân nổi đầy trán

Chàng trai tóc vàng tức gân nổi đầy trán

Chuẩn bị có biến xảy ra đến nơi.