Chắp tay tạ ơn trước vòng 3 của người yêu

Chắp tay tạ ơn trước vòng 3 của người yêu

Chắp tay tạ ơn trước vòng 3 của người yêu

Mẹ dặn lúc nào cũng phải cầu nguyện trước bữa ăn.