Châu Tinh Trì chắp tay trước ngực nói hảo hán

Châu Tinh Trì chắp tay trước ngực nói hảo hán

Châu Tinh Trì chắp tay trước ngực nói hảo hán

Xứng đáng là hảo hán trong lòng người dân toàn quốc.

Meme liên quan: