Châu Tinh Trì khóc nói khốn nạn quá mà

Châu Tinh Trì khóc nói khốn nạn quá mà

Châu Tinh Trì khóc nói khốn nạn quá mà

Nỗi đau này chỉ có thể là bị cắm sừng.

Meme liên quan: