Chạy không nhanh, pay xe - hacker được chở đi học

Chạy không nhanh, pay xe - hacker được chở đi học

Nhanh lên không muộn giờ học làm hacker của con mất.