Cheems buồn rồi, bạn đùa kiểu gì thế?

Cheems buồn rồi, bạn đùa kiểu gì thế?

Ai rồi cũng phải làm cheems không vui thôi.

Xem thêm: