Cheems cầm bom nói cho nổ tung tất cả

Cheems cầm bom nói cho nổ tung tất cả

Cái gì cũng phải đến lượt Cheems ra tay.

Xem thêm: