Cheems cầm gậy bóng chày đán bạn bonk

Cheems cầm gậy bóng chày đán bạn bonk

Cheems cầm gậy bóng chày đán bạn bonk

Đánh phải mạnh thì mới tỉnh ngộ ra được.

Meme liên quan: