Cheems cầm gậy bóng chày đán bạn bonk

Cheems cầm gậy bóng chày đán bạn bonk

Đánh phải mạnh thì mới tỉnh ngộ ra được.

Xem thêm: