Cheems đeo tai nghe Airpod buồn bã trong mưa

Cheems đeo tai nghe Airpod buồn bã trong mưa

Buồn quá, cuộc đời sẽ trôi về đâu đây?

Xem thêm: