Cheems đội rau trên đầu nói oách xà lách

Cheems đội rau trên đầu nói oách xà lách

Cheems đội rau trên đầu nói oách xà lách

Ai rồi cũng oách xà lách mà thôi.

Meme liên quan: