Cheems khóc nước mắt long lanh

Cheems khóc nước mắt long lanh

Chắc nỗi đau cheems đang hứng chịu là đau đớn vô cùng.

Xem thêm: