Cheems noel chuẩn bị ôm gối đi ngủ

Cheems noel chuẩn bị ôm gối đi ngủ

Cheems noel chuẩn bị ôm gối đi ngủ

Ngủ sớm còn đi gặp ông già Noel nào.