Cheems nói tớ thích cậu được chưa

Cheems nói tớ thích cậu được chưa

Dùng hình ảnh một chú chó để nói lên lời yêu thương.

Xem thêm: