Chết trong lòng - 80s at the moment

Chết trong lòng - 80s at the moment

Được dùng khi bạn cảm thấy buồn bã vì một điều gì đó.

Xem thêm: