Chỉ có chơi ma tuý mới đem lại cảm giác này

Chỉ có chơi ma tuý mới đem lại cảm giác này

Đúng rồi, bạn có đang chơi ma tuý không mà sao có hành động ứng xử ngáo đá vậy?

Xem thêm: