Chỉ có người từng trải qua mới cảm nhận được nỗi đau đó

Chỉ có người từng trải qua mới cảm nhận được nỗi đau đó

Các cháu như tấm chiếu mới mua vậy, chưa từng trải - Ông Nguyễn Hữu Đa.

Xem thêm: