Chị Hằng có khuôn mặt bà Phương Hằng cầm lồng đèn sao kê

Chị Hằng có khuôn mặt bà Phương Hằng cầm lồng đèn sao kê

Chị Hằng có khuôn mặt bà Phương Hằng cầm lồng đèn sao kê

Chúc các nghệ sỹ có một cái tết trung thu thật zui nha quý zị.

Meme liên quan: