Chỉ số xàm lòn trên 1000, cũng giỏi đấy

Chỉ số xàm lòn trên 1000, cũng giỏi đấy

Chỉ số cao như thế này thì cũng nên tiêu diệt ngay tức khắc.

Xem thêm: