Chia tay vì người yêu mổ ruột thừa xong thay lòng đổi dạ

Chia tay vì người yêu mổ ruột thừa xong thay lòng đổi dạ

Chia tay vì người yêu mổ ruột thừa xong thay lòng đổi dạ

Một khi thay lòng đổi dạ thì tình yêu chung thuỷ không còn ý nghĩa gì nữa cả.

Xem thêm: