Chibi bé trai đang mài dao

Chibi bé trai đang mài dao

Chờ tao tí tao đang mài dao, bọn mày cẩn thận.

Xem thêm: