Chiếc khăn thêu có dòng chữ what the fuck

Chiếc khăn thêu có dòng chữ what the fuck

Chiếc khăn thêu có dòng chữ what the fuck

Đây là chiếc khăn thêu tặng người yêu trong truyền thuyết?