Chim cánh cụt béo ú nói tao căng

Chim cánh cụt béo ú nói tao căng

Chim cánh cụt béo ú nói tao căng

Đang rất căng xin vui lòng không đùa nữa.

Meme liên quan: