Chim cánh cụt căng tròn: ừ thì mày đùa ai nói gì đâu

Chim cánh cụt căng tròn: ừ thì mày đùa ai nói gì đâu

Chim cánh cụt căng tròn: ừ thì mày đùa ai nói gì đâu

Căng quá sắp nổ nên không dám bật lại.

Meme liên quan: