Chim cánh cụt đi cầm dao đi tìm ai đó

Chim cánh cụt đi cầm dao đi tìm ai đó

Chim cánh cụt đi cầm dao đi tìm ai đó

Khi chim cánh cụt tìm đến bạn với một con dao thì bạn nên đếm ngược thời gian đi là vừa.

Meme liên quan: