Chim cánh cụt nói cảm ơn, tôi đã hết căng

Chim cánh cụt nói cảm ơn, tôi đã hết căng

Chim cánh cụt nói cảm ơn, tôi đã hết căng

Thôi cuộc chiến xem ai căng hơn ai đến đây là kết thúc.

Meme liên quan: