Chim cánh cụt nói đừng đùa nữa tôi đã khóc

Chim cánh cụt nói đừng đùa nữa tôi đã khóc

Chim cánh cụt nói đừng đùa nữa tôi đã khóc

Bây giờ không còn căng nữa mà chuyển qua khóc rồi.

Meme liên quan: