Chim cánh cụt nói được rồi anh bạn, căng quá rồi đấy

Chim cánh cụt nói được rồi anh bạn, căng quá rồi đấy

Chim cánh cụt nói được rồi anh bạn, căng quá rồi đấy

Đùa gì thì đùa nhưng cũng nên biết giới hạn của nó chứ.

Meme liên quan: